طراحی کاتالوگ
طراحی کاتولوگ در چه سایزهایی انجام میشود

با موس می توانید نمونه کاتالوگ بالا را ورق بزنید.

همچنین عکس صفحات کاتالوگ را در زیر می توانید ببینید.

برای طراحی و چاپ کاتالوگ عموما از سایزهای متعارف و استاندارد استفاده می شود ولی با توجه به نوع کاربرد و محتوای کاتالوگ از سایزهای خاص نیز استفاده می شود :

  • سایزهای استاندارد: A4 = 22 x 31 cm B4 = 25 x 35 cm A5 = 16 x 22 cm B5 = 18 x 25 cm
  • سایزخشتی کوچک : 19x 19 cm سایزخشتی بزرگ = 23x 23 cm سایزپالتویی = 12x 17 cm cm
<< >>