طراحی کاتالوگ
علت طراحی کاتولوگ

با موس می توانید نمونه کاتالوگ بالا را ورق بزنید.

همچنین عکس صفحات کاتالوگ را در زیر می توانید ببینید.

لوگو یا نشانه چیست ؟

 همانطور که می دانید لوگو نشانه یا آرم نمادیست كه به یاری و کمک آن می توانیم مفهوم و معنی كاری و یا برند تجاری را در یك نگاه مشخص می گردد وهمینطور به كمك یه لوگو مناسب و خوب مفهوم كاری را كه در قلب و بطن یك شركت و یا سازمان پنهان هست را می توان به نمایش گذاشت.

یك لوگو ، طراحی کاتالوگ به دور از پیچیدگی های آن باید معنی و مفهوم خود را کاملا به بیننده برساند و به سادگی به ذهن سپرده شود تا بتواند با این کار رد پایی از شركت یا سازمان صاحب آرم و لوگو را مشخص سازد.

لوگو ها با نماد درونی خود و یا با نوشته و ساختار خود معرف توانایی های هر شركت ، سازمان و یا موسسه ای بوده و هستند و همواره در درون خود سخنی را بیان می كنند كه یا در یك نگاه اول مشخص است و یا نیاز به این دارد که تامل کنیم .

چرا کاتولوگ را طراحی می کنیم ؟

باید گفت که تاریخچه حضور لوگو،طراحی کاتالوگ در دنیا به دوران غار نشینی باز می گردد و در همان زمانها بود که مردم جهت اطلاع رسانی از ایما واشكال مختلف جهت اطلاع دهی به دیگران استفاده می كردند حضور یك لوگو و نشانه ، ارایه كننده مفهومی بصری برای بیننده است و از اهمیت بسیار بالایی نیز برخوردار است.

طراحی لوگو، طراحی کاتالوگ  یك امری است نیاز به زمان دارد و همینطور فوق العاده حساس است. متخصصان گرافیك باید بتوانند با آنالیز کردن نیازهای مشتریان و روشهای مربوط و مورد قبول به كارفرما ارا‌یه دهند .

در طراحی لوگو، طراحی کاتالوگ از نماد شناسی و مفهوم گرایی و شکلهای مربع و دایره و مثلث استفاده می شود تا بتوان مفهوم و معنی ذات لوگو، طراحی کاتالوگ و آرم را بصورت گویا تر ارایه كرد و شاخص ترین و بارزترین فرایند موجود در عملكرد یك شغل را بصورت بصری نمایش داد. لوگو،طراحی کاتالوگ یا نشان تجاری هویت یك سازمان یا شركت بوده و به كمك و مدد آن هم نام شركت و هم حوزه فعالیت آن به نمایش گزارده می شود و طراحی کاتالوگ آرم شركت از اهمیت بی شماری برخوردار است تا آنجا كه یك لوگو مناسب ، طراحی کاتالوگ مفهومی می تواند در محبوبیت و آینده یك برند تاثیر بی شمار و موثری داشته باشد

<< >>