درباره ما

گروه کاتالوگر (شرکت ایده نخست) از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه تبلیغات ، طراحی و تجارت الکترونیک آغاز کرده و تا به امروز توانسته مجری تبلیغات شرکت های بزرگی باشد. از جمله فعالیت های این شرکت طراحی کاتالوگ و طراحی بروشور می باشد که تا به امروز طراحی های گسترده ای را برای کارفرمایان به سرانجام رسانده است.


intuition online


yannick lefevre


Manchester United Fc Shirts


Vans Off The Wall


mfo sims2 créations