لیست قیمت طراحی و چاپ کاتالوگ

قیمت طراحی و چاپ کاتالوگ

  • قیمت چاپ کاتالوگ به قیمت روز کاغذ و چند پارامتر دیگر بستگی دارد و در نتیجه حدودی می باشد.
  • قیمت چاپ 5000 تا تقریبا دو برابر قیمت چاپ 1000 تا می باشد.
  • هزینه ایاب ذهاب به قیمت عکاسی خارج از آتلیه اضافه می شود.
  • نمونه کارهای طراحی کاتالوگ را در سایت http://cataloger.ir ببینید.
  • نمونه کارهای عکاسی صنعتی را در سایت http://photoindustrial.ir ببینید.